به گزارش اختصاصی ملت ایران: بنا به اعلام مقامات پلیس، یک نوزاد یکساله در خیابان بروکلین نیویورک، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گفت و جان باخت.

این حادثه در ساعت ۷ بعدازظهر روز یکشنبه رخ داد و با اصابت گلوله به سمت چپ سر آنتیک هنیس، وی به بیمارستان منتقل شد. کادر پزشکی بیمارستان بروکدال این نوزاد را مرده اعلام کردند.

بنا به گفته پلیس، این نوزاد به همراه پدر و مادر خود و در یک کالسکه بچه در خیابان لیونیا بوده که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. پلیس همچنین اضافه کرده که هنوز مشخص نیست که چه کسی مورد هدف شلیک کننده بوده است.

شاهدان محلی می گویند که صدای شلیک سه گلوله را در این حادثه شنیده اند. یکی از شاهدان محلی می گوید: " وقتی گلوله شلیک شد، من دو مرد را دیدم که یکی در حال فرار بود و دیگری کنار کالسکه بچه ایستاده بود. چند لحظه بعد مرد دوم هم شروع به دویدن کرد اما منصرف شد و به کنار کاسکه بچه برگشت. تمام کالسکه غرق خون شده بود. "

وی می افزاید: " مردم از خانه های خود بیرون می آمدند و دائم تکرار می کردند که یک نوزاد کشته شده. ماموران خیابان را بسته بودند و ابتدا به کسی اجازه نمی دادند به خانه خود بازگردد. سرانجام همگی به خانه بازگشتند. "

بنا به گزارش ها، این حادثه تلفات دیگری نداشته و هنوز کسی در رابطه با آن دستگیر نشده است.