ملت ایران: درخواست تجدید نظر حکم مجازات یک زن استرالیایی که همسرش را کشته و با گوشت بدن او برای فرزندانش شام درست کرده بود از سوی دادگاه نیوسوت ولز رد شد.
در سال ۲۰۰۰ " کاترین نایت " کارگر سابق کشتارگاه همسر ۴۴ ساله اش " جان پرایس " را با ۳۷ ضربه چاقوی قصابی از پا درآورد و سپس پوستش را کند و از سقف اتاق نشیمن جسد او را آویزان کرد و با قسمتی از بدن وی برای فرزندان پرایس غذا درست کرد. اما خوشبختانه قبل از این که فرزندانش این شام پر از مزه ترس و وحشت را بچشند او خود با پلیس تماس گرفت و اعتراف کرد که چه بلایی سر شوهرش آورده است. او سر جسد همسرش را در یک ظرف قرار داد و روی اجاق گذاشت.

کاترین نایت در سال ۲۰۰۱ در دادگاه عالی نیوسوت ولز به حبس ابد محکوم شد. وی در دادگاه به جرم خود اعتراف کرد.

کاترین نایت که ۵۰ سال دارد اولین زنی بود که در استرالیا به حبس ابد محکوم شد. وی بعد از سال ها تقاضای تجدید نظر در حکم صادره را کرده است و مجازاتیش را خیلی شدید و سخت عنوان کرده و گفته که قتلی که او مرتکب شده زیاد هم در مقوله بدترین نوع قتل نمی گنجد!