ملت ایران: مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان وقوع این زمین لرزه در ساعت ۳۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه بامداد جمعه و در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسیده است.

موقعیت جغرافیایی محل وقوع زلزله نیز در ۳۲.۹۰ شمالی و ۵۶.۲۴ شرقی(۶۵ کیلومتری «رباط پشت بادام») ثبت شده است.

فاصله محل وقوع زلزله با طبس(در استان خراسان جنوبی) ۱۰۰ کیلومتر و با تهران ۵۴۲ کیلومتر است.