ملت ایران: سه جسد قربانی شده برای خدایان قبایل اینکا در سال ۱۹۹۹ در آرژانتین در حالی پیدا شد که به گفته باستان شناسان سالم ماندن اجساد بسیار شگفت امیز است.

اینک دانشمندان با آنالیز از روی موی سر اجساد می گویند با یافتن الکل و عصاره کوکا(هروئین) در اجساد نشان می دهد که بچه ها برای قربانی کردن مومیایی شده و قبل از اینکه آنها را در ارتفاعات آند برای مرگ رها کنند، به آنها الکل و کوکائین داده اند.

دختر بچه ۱۳ ساله معروف به Llullaillaco که باقی مانده جسدش توسط رعد و برق سوخته شده، قبل از مرگ به خوبی تغذیه شده و بدلیل زیبایی برای قربانی کردن انتخاب شده بود.

رنگ سبز نشان داده شده در تصویر، کوکائین باقی مانده لای دندان های دختر بچه قربانی شده است.

امپراتوری اینکا(۱۴۳۸ - ۱۵۳۳)، یک امپراتوری از مردم بومی(سرخ پوست) در آمریکای جنوبی بود. این امپراتوری در بیشترین پهناوری خود، کشورهای امروزی پرو، اکوادور، بولیوی، و بخش هایی از آرژانتین، شیلی و کلمبیا را دربرمی گرفت. شهر کوزکو پایتخت اداری، سیاسی و نظامی آن به شمار می آمد. در سدهٔ شانزدهم میلادی با ورود اسپانیایی ها به پرو، این امپراتوری درهم شکست و قلمرو آن مستملکهٔ اسپانیا گشت.