به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده از ۲۶ بهمن امسال همزمان با با شکایت خانواده دختر ۹ ساله ای در اداره آگاهی خراسان رضوی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

ماموران در نخستین گام به تحقیق از نیلوفر کوچولو پرداختند. دخترک که دچار وحشت شده بود گفت: ظهر امروز بعد از تعطیل شدن مدرسه راهی خانه مان شدم. در یک کوچه خلوت خودروی پیکانی کنارم توقف کرد و راننده آدرسی را پرسید. چند بار مسیر را به او نشان دادم اما مرد راننده متوجه نشد و خواست سوار ماشین شوم و او را راهنمایی کنم. وقتی سوار شدم او به سرعت از محل دور شد و به سمت بیابان های حاشیه شهر گریخت. مرد شیطان صفت با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و در نزدیکی مدرسه مان رها کرد.

کارآگاهان پلیس آگاهی با کمک نیلوفر مشخصات مرد تبهکار و خودروی او را به دست آورده و به بررسی نامحسوس در اطراف مدارس دخترانه پرداختند. پس از دو هفته تعقیب و مراقبت سرانجام تیم جنایی ردپای مرد ۶۳ ساله ای به نام اسماعیل را در این ماجرا کشف کرده و او را در عملیاتی غافلگیرانه در حاشیه شهر شناسایی و دستگیر کردند.

در ادامه از متهم در شعبه ۶۲۱ مجتمع قضائی کامیاب بازجویی شد که او به آزار و اذیت ۱۱ دختر بچه اعتراف کرد و گفت: با پرسه زدن در اطراف مدارس دخترانه طعمه های خود را شناسایی کرده و آنها را به بهانه های مختلف سوار ماشین خود می کردم. اگر در طول مسیر دختر بچه شروع به داد و فریاد می کرد او را تهدید می کردم که در یک قفس پر از سگ رهایش می کنم تا طعمه سگهای گرسنه شود.

در بررسی ها مشخص شد، وی متاهل و دارای ۶ فرزند است و جالب اینجاست که یکی از دخترانش در همان مدرسه که طعمه هایش را اغفال می کرد در حال تحصیل است.

در ادامه رسیدگی به این پرونده، بازپرس شاکر رئیس شعبه ۸۰۹ مجتمع قضائی شهید قدوسی مشهد شاکیان را برای بررسی میزان صدمات وارد شده به آنها به پزشکی قانونی معرفی کرد.

قاضی پرونده همچنین به تیمی از متخصصان ماموریت داد با انجام آزمایش های تخصصی سلامت روحی و روانی روباه پیر را بررسی کنند. پزشکان نیز پس از معاینه مرد شیطان صفت در گزارش خود سلامت روحی و روانی متهم را تائید کردند.

قاضی شاکر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متهم تا کنون به ربودن ۶۰ دختر بچه اعتراف کرده است که تعدادی از شاکیان شناسائی نشده اند و تحقیقات برای شناسائی آنها ادامه دارد.

وی درباره زمان صدور قرار مجرمیت برای متهم افزود: پرونده نیاز به تحقیقات بیشتری دارد اما با دستور دادستان و رئیس مجتمع و با توجه به حساسیت موضوع به صورت فوق العاده به پرونده رسیدگی می شود. هنوز تعدادی از شاکیان برای معاینه و تعیین میزان صدمات به پزشکی قانونی مراجعه نکرده اند.