کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری این مرد آغاز کرده اند اما هنوز موفق به شناسایی او نشده اند. آخرین قربانی پستچی قلابی، دختر نوجوانی بود که با کمک همسایه ها از دام این مرد رهایی یافت. پدر این دختر در گفت وگو با همشهری گفت: بعدازظهر شنبه، زمانی که دختر نوجوانم در خانه مان در بلوار مرزداران تنها بود، زنگ در به صدا درآمد و وقتی دخترم آیفون را جواب داد، صدای مردی را شنید که می گفت پستچی است و نامه ای آورده است.

وی ادامه داد: دخترم از این مرد خواست که نامه را از زیر در به داخل خانه بیندازد اما وی مدعی شد که نامه مهم است و باید از سوی گیرنده، امضا شود. دخترم به تصور اینکه نامه مهمی است، به مقابل در رفت اما به محض اینکه در را باز کرد با مرد جوان و قدبلندی روبه رو شد که یک موتورسیکلت طرح هوندای مشکی رنگ کنارش پارک شده بود. مرد جوان بی آنکه چیزی بگوید، دخترم را به داخل حیاط خانه هول داد و قصد داشت او را مورد آزار و اذیت قرار دهد که همسایه ها با شنیدن سروصدا و فریادهای دخترم متوجه ماجرا شدند و خودشان را به او رساندند. پستچی قلابی نیز پیش از اینکه بتواند نقشه شومش را عملی کند، با دیدن همسایه ها سوار موتورش شد و به سرعت فرار کرد.

براساس این گزارش، پیش از این نیز پستچی قلابی چندین زن و دختر جوان را در پایتخت، قربانی نقشه های شوم خود کرده بود. این مرد پس از اینکه زنگ مجتمع مسکونی را می زد و صدای زنی را از پشت آیفون می شنید، مدعی می شد که پستچی است و بسته یا نامه مهمی آورده است. طعمه های او نیز برای گرفتن بسته یا نامه، سوار آسانسور می شدند تا به مقابل در بروند اما مرد شیطان صفت با رساندن خودش به داخل پارکینگ، منتظر می ماند تا آسانسور برسد و به محض باز شدن در، طعمه هایش را غافلگیر و با تهدید چاقو، نقشه هایش را اجرا می کرد.

این مرد، جوانی حدودا ۲۵ساله، با قدی بلند و چشم و ابروی مشکی است که معمولا لباس های اسپرت به تن می کند. او با یک موتورسیکلت طرح هوندای مشکی به سراغ طعمه هایش می رود و دست به سرقت طلاها یا آزار و اذیت آنها می زند. تصویر چهره نگاری شده این مرد، تنها سرنخی از اوست که در اختیار پلیس قرار دارد و کسانی که وی را می شناسند یا از مخفیگاهش خبر دارند، می توانند اطلاعات خود را از طریق شماره تماس های ۵۱۰۵۵۵۷۴ و ۵۱۰۵۵۵۱۶ در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار دهند.