فاطمه که به قدیمی ترین زن زندانی ایران مشهور شده، روز گذشته برای چندمین بار پای میز محاکمه قرار گرفت. در ۲۰سال گذشته او بارها و بارها محاکمه شده و هر بار، قصاص یا تبرئه حکمی بوده که قضات برای او درنظر گرفته بودند اما در همه موارد این حکم از سوی دیوانعالی کشور نقض و محاکمه از سر گرفته شده است تا حتی برای خود فاطمه هم روند رسیدگی به پرونده خسته کننده و ملال آور شود.

این بار جایی که قرار بود وی در آنجا محاکمه شود، شعبه۱۰۶ دادگاه جزایی شهرری بود. پیش از این، شعبه۱۰۵ آخرین جایی بود که برای این پرونده قدیمی و جنجالی رأی صادر کرده بود. قاضی شعبه۱۰۵ پس از چندین بار برگزاری جلسه دادگاه، سرانجام فاطمه را به قصاص محکوم کرده بود اما این حکم که هشتمین حکم قصاص برای زندانی قدیمی بود در دیوانعالی کشور نقض شد و پرونده این بار در اختیار شعبه۱۰۶ قرار گرفت تا فاطمه در برابر قاضی عباس بایی، از خودش دفاع کند. صبح دیروز نخستین جلسه از دور جدید محاکمه قدیمی ترین زن زندانی ایران در این شعبه و پشت درهای بسته، به صورت غیرعلنی برگزار شد.

در این جلسه قاضی اتهام قتل عمد را به فاطمه تفهیم کرد که وی آن را نپذیرفت. اولیای دم نیز مثل گذشته برای قاتل درخواست قصاص کردند. در نهایت، قاضی بعد از پایان جلسه دادگاه و شنیدن اظهارات متهم و شاکیان، این جلسه را تمدید کرد تا در جلسه بعدی، تکلیف پرونده را روشن کند. قاضی بایی در توضیح ماجرا گفت: از آنجایی که قضات دیوانعالی کشور این پرونده را از موارد لوثتشخیص داده و با نقض حکم قصاص، آن را در اختیار بنده قرار داده اند، تصمیم گرفتم جلسه بعدی را با تأخیر طولانی تشکیل دهم به خاطر اینکه اولیای دم در این مدت فرصت کافی برای فکر کردن و صلح و سازش را داشته باشند.

در جلسه بعدی، درصورتی که آنها همچنان قصاص بخواهند، اجازه خواهم داد که فاطمه از خودش دفاع کند. درصورتی که نتوانست با دفاعیاتش، بی گناهی اش را ثابت کند، تصمیم به برگزاری مراسم قسامه خواهم کرد و اولیای دم می بایست با معرفی ۵۰مرد که با آنها نسبت دارند، قسم یاد کنند که فاطمه قاتل است و در غیر این صورت، متهم از اتهام قتل عمد تبرئه خواهد شد.

براساس این گزارش، سرنوشت پرونده فاطمه در حالی به جلسه بعدی دادگاه گره خورده که وی سال هاست بلاتکلیف در زندان به سر می برد. این زن متهم است در تیرماه سال۷۲ دوست همسرش را که مردی به نام مجید بود، به قتل رسانده است. او وقتی دستگیر شد در بازجویی ها گفت که مجید را با خوراندن دوغ مسموم به قتل رسانده اما این نخستین و آخرین باری بود که زن میانسال به جنایت اعتراف می کرد؛ چرا که پس از آن در همه جلسات دادگاه مدعی شد بی گناه است. پرونده او تا کنون چندین بار در دادگاه رسیدگی شده و این رسیدگی ها همچنان ادامه دارد.