ملت ایران: براساس این قانون برای حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع ۳ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تأمین و از طریق دستگاه های مزبور توزیع کند. همچنین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل سهم دهک های درآمدی بالا از یارانه های موضوع قانون هدفمندی یارانه ها تأمین و در بودجه سالانه کشور منظور می شود و اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نخواهد بود.

همچنین مقرر شده تا آیین نامه اجرایی این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد.

به رغم ابلاغ قانون پرداخت سبد کالایی به اقشار آسیب پذیر جامعه به نظر می رسد با توجه به فرایند تأمین اعتبار و کالاهای مشمول این سبد و تنظیم آیین نامه اجرایی آن در مراجع ذی ربط، عرضه سبد کالاهای اساسی به مشمولان در دولت یازدهم اجرایی شود. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشنامه این قانون هنوز به دست ما نرسیده و دستورالعمل های اجرایی آن نیز تهیه نشده است. با وجود این حسن رادمرد از نبود دغدغه ای برای تأمین کالاهای مشمول این سبد خبر داده و افزود: درصورت طی مراحل فوق به لحاظ ذخایر کالاهای اساسی هیچ مشکلی در تأمین کالاهای مورد نیاز اقشار آسیب پذیر که در قانون عنوان شده است، نداریم. همچنین همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی در مورد ابلاغ قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر اعلام کرد: این قانون هنوز به سازمان بهزیستی ابلاغ نشده و به محض ابلاغ، در ۳ماهه دوم سال این کالاها بین جامعه هدف توزیع می شود.

جزئیات قیمتی سبد کالای ماه رمضان کارمندان

حسن رادمرد ارزش هر سبد را ۸۳هزارو ۳۵۰تومان اعلام کرد و گفت: سبد کالایی امسال کارمندان دولت مجانی نخواهد بود اما قیمت کالاهای این سبد ۴۰درصد پایین تر از قیمت بازار خواهد بود. وی افزود: هر سبد شامل ۱۰کیلوگرم برنج، ۵کیلوگرم شکر، ۵بطری ۹۰۰گرمی روغن و ۵کیلوگرم گوشت منجمد داخلی است که در اتحادیه های اسکاد و فرهنگیان توزیع می شود. همچنین برنج هندی ۱۱۲۱به نرخ هر کیلوگرم ۳۶۵۰، شکر ۱۳۰۰، هر بطری ۹۰۰گرمی روغن ۳۴۷۰و هر کیلوگرم مرغ منجمد به نرخ ۴۶۰۰تومان عرضه خواهد شد.