به گزارشملت ایرانبه نقل از باشگاه خبرنگاران،قیمت خودروها به شرح زیر می باشد:

قیمت بازار(تومان)

نام خودرو

۱۶.۶۰۰. ۰۰۰

پژو روآ سالسفارشی

۱۸.۴۰۰. ۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوزسفارشی

۲۳.۸۰۰. ۰۰۰

SEسمند

۲۹.۰۰۰. ۰۰۰

دوگانه سوزLXسمند

۲۷.۰۰۰. ۰۰۰

LXسمند

۳۱.۰۰۰. ۰۰۰

MUXسمند سورن

۳۵.۰۰۰. ۰۰۰

با موتور ای اف ۷ELXسمندسورن

۲۸.۰۰۰. ۰۰۰

بدون مالتی پلکسEF۷سمند

۲۸.۳۰۰. ۰۰۰

مالتی پلکسEF۷سمند

۲۹.۰۰۰. ۰۰۰

دوگانه سوزEF۷سمند

۲۶.۵۰۰. ۰۰۰

GLX ۴۰۵پژو

۲۸.۰۰۰. ۰۰۰

۴۰۵ GLX /دوگانه سوز

۲۷.۰۰۰. ۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU۵پژو

۳۶.۰۰۰. ۰۰۰

پژو پارس معمولی/دوگانه سوز

۳۳.۲۰۰. ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۶.۸۰۰. ۰۰۰

LX TU۵پژوپارس

۴۲.۰۰۰. ۰۰۰

ELXپژو پارس

۴۴.۰۰۰. ۰۰۰

آپشن جدیدELXپژو پارس

۴۷.۰۰۰. ۰۰۰

TU۵پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۵.۵۰۰. ۰۰۰

۲پژو۲۰۶.تیپ

۳۷.۲۰۰. ۰۰۰

۵پژو۲۰۶.تیپ

۵۲.۰۰۰. ۰۰۰

۶پژو۲۰۶.تیپ

۳۶.۵۰۰. ۰۰۰

V۲۰پژو۲۰۶صندوقدار/تیپ

۵۳.۰۰۰. ۰۰۰

پژو۲۰۶صندوقدار/تیپ

۳۸.۰۰۰. ۰۰۰

پژو۲۰۶صندوقدار/تیپ

۴۳.۰۰۰. ۰۰۰

پژو۲۰۶صندوقدار/تیپ

۵۷.۰۰۰. ۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۷.۰۰۰. ۰۰۰

پژو ۲۰۷دنده ای

۳۲.۵۰۰. ۰۰۰

۱.۶رانا

۳۱.۵۰۰. ۰۰۰

تندر

۳۷.۵۰۰. ۰۰۰

تندر

۴۱.۰۰۰. ۰۰۰

تندر دوگانه سوز/تیپ

۴۹.۰۰۰. ۰۰۰

با دو ایربگتندر اتوماتیک

۱۰۵.۰۰۰. ۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

۱۷.۵۰۰. ۰۰۰

EXپراید۱۳۲

۱۶.۰۰۰. ۰۰۰

LEپراید۱۳۲

۱۶.۳۰۰. ۰۰۰

SXپراید۱۳۲

۱۵.۶۰۰. ۰۰۰

SL۱پراید۳۲

۱۷.۷۰۰. ۰۰۰

پایه گازسوزSLپراید ۱۳۲

۱۶.۳۰۰. ۰۰۰

EXپراید۱۴۱

۱۵.۳۰۰. ۰۰۰

SXپراید ۱۴۱

۱۷.۵۰۰. ۰۰۰

EXپراید ۱۱۱

۱۷.۰۰۰. ۰۰۰

LEپراید ۱۱۱

۱۷.۰۰۰. ۰۰۰

SXپراید ۱۱۱

۱۶.۰۰۰. ۰۰۰

SLپراید ۱۱۱

۱۵.۱۰۰. ۰۰۰

SLپراید ۱۳۱

۱۷.۳۰۰. ۰۰۰

پایه گازسوزSLپراید ۱۳۱

۱۶.۳۰۰. ۰۰۰

SXپراید ۱۳۱

۱۵.۸۰۰. ۰۰۰

LEپراید ۱۳۱

۱۷.۳۰۰. ۰۰۰

پایه گازسوزLEپراید ۱۳۱

۱۶.۵۰۰. ۰۰۰

EXپراید ۱۳۱

۱۷.۹۰۰. ۰۰۰

پایه گازسوزEXپراید ۱۳۱

۲۱.۱۰۰. ۰۰۰

EXتیبا

۲۰.۰۰۰. ۰۰۰

SXتیبایورو ۴

۳۳.۵۰۰. ۰۰۰

ریو/آپشن دار

۱۴۱.۰۰۰. ۰۰۰

HIGHنیسان قشقایی

۱۲۲.۰۰۰. ۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

۸۵.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۸۸.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰/آپشن جدید

۶۷.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

۴۰.۰۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. دوگانه سوز

۳۷.۵۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. بنزینی/با آپشن

۳۶.۵۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. بنزینی/یورو ۴

۳۵.۵۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. بنزینی/تک ایربگ

۳۹.۰۰۰. ۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۳۲.۰۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰.یورو ۴

۲۹.۰۰۰. ۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۳۷.۰۰۰. ۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۴.۰۰۰. ۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۳۵.۵۰۰. ۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۶.۵۰۰. ۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۵۸.۰۰۰. ۰۰۰

جک

۶۸.۰۰۰. ۰۰۰

X۶۰

۱۷.۱۰۰. ۰۰۰

لوبو

۱۰۳.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

۱۰۸.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۱۶.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

۱۱۸.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۲۴.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳/صندوقدار.تیپ ۴/آپشن جدید

۸۳.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰سی سی

۸۰.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳. مشابه صفر. ۸۹

۷۲.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا ۲ فول

۱۹.۵۰۰. ۰۰۰

MVM ۱۱۰ /سه سیلندر

۲۰.۵۰۰. ۰۰۰

MVM ۱۱۰ /چهار سیلندر

۲۴.۵۰۰. ۰۰۰

MVM ۱۱۰ /چهارسیلندر اتوماتیک