ملت ایران: براساس جدیدترین رده بندی کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، کیفیت خودروهای سواری تولیدی در خرداد ماه اندکی افزایش یافته است.

براین اساس با کیفیت ترین خودروی سواری تولیدی کشور در خرداد ماه امسال نیسان تیانا با ۳.۱ نمره منفی بوده است.

پس از آن نیومزدا ۳ با ۱۵ نمره منفی در رتبه دوم و سوزوکی گراند ویتارا با ۱۷.۵ نمره منفی در رتبه سوم جدول رده بندی کیفی خودروهای تولیدی در خرداد ماه قرار گرفته اند.

رتبه چهارم نیز با ۱۹.۷ نمره منفی در اختیار مگان و رتبه پنجم با ۲۰.۵ نمره منفی در اختیار خودروی پارس تندر است. تندر ۹۰ پارس خودرو با ۲۱.۳ نمره منفی و تندر ۹۰ ایران خودرو با ۲۱.۵ نمره منفی به ترتیب در رتبه های ششم و هفتم رده بندی قرار دارند.

رتبه هشتم در اختیار توجوی هاچ بک با ۵۶.۳ نمره منفی است. لیفان ۶۲۰ نیز با ۵۷.۹ نمره منفی در رتبه نهم قرار دارد. رتبه های دهم، یازدهم و دوازدهم رده بندی کیفی خودروهای تولیدی در خرداد ماه به ترتیب در اختیار پژو پارس با ۶۱.۳ نمره منفی، پژو ۴۰۵ ایران خودرو با ۶۲.۱ نمره منفی و پژو ۴۰۵ ایران خودرو خراسان با ۶۲.۹ نمره منفی است.

رتبه سیزدهم نیز با ۶۳ نمره منفی در اختیار سمند و رتبه چهاردهم با ۶۵ نمره منفی در اختیار ام. وی. ام ۵۳۰ است. تیبا با ۶۷.۵ نمره منفی در رتبه پانزدهم و ام وی ام x۳۳ با ۷۳ نمره منفی در رتبه شانزدهم رده بندی کیفی خودروهای داخلی قرار دارند.

رتبه های هفدهم و هجدهم رده بندی نیز در اختیار سایپا ۱۳۱ تولیدی سایپا با ۸۳.۸ نمره منفی و سایپا ۱۳۱ تولیدی پارس خودرو با ۸۶.۵ نمره منفی است.