ملت ایران: یارانه نقدی ۴۵۵۰۰تومانی مرحله ۲۸ مربوط به خرداد ۱۳۹۲ واریز شده و قابل برداشت شد.

یارانه نقدی به ازای هر نفر ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان به حدود ۷۴ میلیون نفر ایرانی پرداخت می‌شود.