به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، نرخ رهن و اجاره در منطقه های مختلف به شرح زیر می باشد:

منطقه

متراژ

رهن

اجاره

پیروزی - پرستار جنوبی

۴۵

۳۰ میلیون

-

نواب - قزوین

۴۵

۲۰ میلیون

-

خوش - هاشمی

۴۵

۱۰ میلیون

۴۳۰ هزار

سبلان شمالی

۴۵

۳۰ میلیون

-

مجیدیه جنوبی

۵۰

۲۵ میلیون

۳۲۰ هزار

اقدسیه - لنگری

۵۰

۲۰ میلیون

۱ میلیون

نواب - بریانک

۴۵

۱۵ میلیون

۳۰۰ هزار

جیحون - کمیل

۵۰

۱۸ میلیون

۳۰۰ هزار

مجیدیه

۴۵

۴۵ میلیون

-