ملت ایران: مرکز آمار با انتشار گزارشی از روند قیمت و اجاره مسکن در سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد، از رشد چند برابری قیمت مسکن در دولت احمدی نژاد نسبت به دولت های سابق خبر داده است.
در حالی وزیر مسکن و شهرسازی همچنان هر روز مشغول افتتاح مسکن های مهر در نقاط مختلف کشور می باشد که غفلت و بی توجهی مسئولین اقتصادی دولت در کنترل برخی شاخص های اقتصادی از جمله نقدینگی و تورم باعثرشد بی سابقه قیمت مسکن در کشور شده و ظاهرا این وزیر پر کار دولت نمی خواهد قبول کند که اینروزها مسکن برای جوانان دهک های متوسط و پایین به رویایی دست نیافتی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار از رشد قیمت و اجاره مسکن از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۱، قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران از سال ۱۳۷۰ تا ابتدای دولت احمدی نژاد روال ملایمی طی کرده است اما از سال ۱۳۸۴ تاکنون به شدت موج افزایشی پیدا کرده است. گزارش مرکز آمار نشان می دهد قیمت مسکن در دولت نهم خصوصا در یکی دو سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است.
این رشد شدید در حالی است که دولت در سال های اخیر با اجرای طرح مسکن مهر مدعی است انقلابی در بازار مسکن کشور ایجاد کرده است. اما رشد شدید قیمت ها در بازار مسکن، عملا به زیان خانوارهای اجاره نشین و کم درآمد جامعه شده است.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل رشد قیمت مسکن به رغم اجرای طرح مسکن مهر، افزایش شدید نقدینگی در کشور است. یکی از دلایل رشد نقدینگی هم تزریق منابع بانک مرکزی برای اعطای وام به مسکن مهر است.