میوه

قیمت(تومان)

کیوی

۴۰۰۰ تا ۴۸۵۰

هندوانه

۹۰۰تا ۱۴۰۰

موز

۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰

لیموشیرین

۱۷۵۰ تا ۳۵۰۰

گوجه سبز

۳۷۰۰ تا ۶۷۵۰

خیار

۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰

زردآلو

۹۰۰۰ تا ۱۲۵۰۰

گیلاس

۱۲۹۰۰

پرتقال درجه یک

۳۵۰۰

سیب قرمز

۲۲۵۰