به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، محمد حاج رسولی ها گفت: یکی از ابزارهای مناسب برای کنترل بهره برداری از چاه های آب کشاورزی، واگذاری حفاری چاه ها به شرکت های حفاری است.

مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: موضوع آب های زیرزمینی، یکی از مهم ترین چالش های بخش آب کشور است که مخصوصا در سال های اخیر، اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا کرده است.

حاج رسولی ها افزود: در شرایط فعلی با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب ذخایر آبی و بارندگی ها در کشور، مدیریت آب های زیرزمینی از هر زمان دیگری مهم تر و واجب تر است.

وی به تشریح دلایل عدم موفقیت بخش آب در مدیریت مطلوب آب های زیرزمینی پرداخت و گفت: در این زمینه به اندازه کافی کارهای فرهنگی و آموزشی صورت نگرفته و امید می رود با اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب(داناب) در مدارس کشور، نسلی آگاه و حساس در قبال مسائل آب کشور تربیت شود.

مشاور وزیر نیرو بیان داشت: مشکلات ساختاری، مشکلات مربوط به تعرفه و قیمت آب کشاورزی و درگیر نبودن تمام نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع در این مقوله خاص از جمله مشکلات موجود در این حوزه است و انتظار می رود با توجه به حاکمیتی بودن موضوع آب، همه نهادهای اجرایی مرتبط در این حوزه به یاری بخش آب کشور بیایند.

حاج رسولی ها تاکید کرد: نصب کنتورهای هوشمند، اقدام مناسبی برای کنترل اضافه برداشت از چاه های مجاز است. وی ادامه داد: در زمینه چاه های غیرمجاز حدود نیمی از مشکلات موجود به حفاری های غیرمجاز بر می گردد که یکی از ابزارهای مناسب در این خصوص واگذاری حفاری چاه ها به شرکت های حفاری است.