ملت ایران: بهمن مسگرها در گفت وگو با فارس با اشاره به برگزاری مجمع بانک مرکزی در آینده ی نزدیک، اظهار داشت: صورت های مالی بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۹۱ بسته شده و آماده ارائه به رئیس جمهور است.

وی گفت: هر زمانکه هماهنگی های لازم با رئیس جمهور برای حضور در مجمع انجام شود، آمادگی لازم برای برگزاری آن وجود دارد.

مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی با حضور رئیس جمهور، ارکان و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی برگزار و طی آن علاوه بر تراز نامه بانک مرکزی، گزارش عملکرد سالیانه این بانک نیز ارائه می شود.

اعضای این مجمع عبارتند از: رئیس جمهور(ریاست مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران.

وظایف این مجمع رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیئت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وظایفی است که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده، است.