مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اعلام کرد: تا پایان تیرماه امسال قیمت خرید شیرخام از دامداران تغییر نمی کند و در صورت تعیین قیمت جدید، این قیمت از ابتدای مرداد ماه اعمال می شود.

به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، سعید سلطانی گفت: تفاهم نامه جدید برای خرید شیرخام تنظیم شده که پس از امضای طرفین ابلاغ می شود.

وی افزود: در این تفاهم نامه که تا پایان تیرماه اعتبار دارد، قیمت شیرخام پایه(۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی ۱۰۰ هزار) بدون تغییر همان کیلویی ۹۳۰ تومان سال گذشته است.

سلطانی گفت: در جلسات اخیر که با حضور کارشناسان مختلف برای تعیین قیمت خرید هر کیلوگرم شیرخام برگزار شد، نظرات متفاوتی برای افزایش قیمت خرید شیر خام مطرح شد که از کیلویی ۱۱۵۵ تومان تا ۱۱۸۴ متغیر بود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اظهارکرد: در هفته گذشته جلسات دیگری برای تعیین قیمت جدید خرید شیرخام برگزار شد که در صورت تصویب، قیمت جدید از اول مرداد ماه اعمال خواهد شد.

وی گفت: در سال جاری هزینه عوامل تولید نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی همراه شده و از سوی دیگر نهاده های دامی که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار دامداران قرار می گرفت با افزایش قیمت مواجه شده است اما تاکنون این افزایش قیمت که باعثافزایش قیمت تمام شده شیر می شود، در خرید شیر خام اعمال نشده است.

سلطانی خاطر نشان کرد: در جلسه ی هفته گذشته مصوب شد نهاده های دامی به قیمت سال گذشته در اختیار دامداران قرار گیرد اما بر خلاف تفاهم نامه اولیه که سال گذشته درباره آن مذاکرات بسیاری صورت گرفت، تحویل نهاده های دامی به دامداران منوط به دریافت ضمانت نامه های بانکی و ملکی از آنها شد.

به گفته او نهاده های معوق ماه های پایانی سال گذشته تا پانزدهم خرداد ماه از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به دامداران تحویل داده می شود.

طبق تفاهم نامه منعقد شده سال گذشته شرکت پشتیبانی امور دام با اتحادیه مرکزی دامداران که تا پایان پانزدهم فروردین ماه امسال اعتبار داشت، باید هر کیلوگرم شیر خام پایه(۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی ۱۰۰ هزار) کیلویی ۹۳۰ تومان از دامداران خریداری می شد و به ازای هر کیلوگرم شیرخام نیز نهاده های دامی ارزان قیمت در اختیار دامداران قرار می گرفت.

در حال حاضر نیز این تفاهم نامه تا پایان تیرماه امسال بدون افزایش قیمت تمدید شده و در صورت تعیین قیمت جدید برای خرید شیرخام، این قیمت از ابتدای مرداد ماه اعمال می شود.