ملت ایران:دولت برای صیانت از خودرو های تاریخی و جلوگیری از اسقاط آنها اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ آیین نامه شناسایی و صیانت از خودرو های تاریخی را مصوب و ابلاغ کرد؛ مصوبه ای که اجرای آن با شماره گذاری خودروهای تاریخی آغاز شده است.
مجید ابوالفتحی، مدیر عامل کانون اتومبیلرانی و جهانگردی در گفت وگو با فارس درباره نحوه ثبت نام برای دریافت پلاک تاریخی و شرایط خودروها گفت: ثبت نام برای داوطلبان دریافت پلاک، به صورت اینترنتی و از طریق سایت کانون به نشانی اینترنتی www. tac. org. ir آغاز شده است. در فاز اول طرح شماره گذاری خودروهای تاریخی(کلاسیک)، امکان ثبت نام برای خودروهای با قدمت ۵۰ سال و بالاتر که دارای اصالت کالبدی و از نظر فنی سالم باشد وجود دارد و پس از آن در فاز دوم طرح، خودروهای با بیش از ۲۵ سال سن، شماره گذاری خواهند شد.
ابوالفتحی افزود: پس از ثبت نام، دارندگان خودرو رسید و کد رهگیری دریافت خواهند کرد و پس از بررسی های اولیه مدارک توسط اعضاء کارگروه، زمان کارشناسی نهایی به مالک یا دارنده خودرو اطلاع داده می شود. سپس خودرو به مکان دبیرخانه منتقل شده و در صورت دریافت نظریه مثبت کارشناسی، برای نصب پلاک به راهور و برای دریافت شناسنامه تاریخی به سازمان میراثفرهنگی معرفی می شود. ضمناً کسانی که پلاک دریافت می کنند به عضویت کانون نیز در می آیند