ملت ایران: براساس آخرین اطلاعات منتشر شده در بانک مرکزی، صندوق های قرض الحسنه ای که برای ادامه فعالیت دارای مجوز از بانک مرکزی هستند، صندوق قرض الحسنه برکت شهرستان رودبار تا ۱۷ مرداد ماه سال جاری، صندوق قرض الحسنه وحیده هاشمی زاده لارستان تا ۱۲ شهریور سال جاری، صندوق قرض الحسنه ایرانیان سبز اندیش ساری تا ۲ مهر سال جاری و صندوق کریمه کرامت اراک که تا ۴ دی ماه برای ادامه فعالیت مجوز دارند.
همچنین صندوق قرض الحسنه میلاد مکریان مهاباد تا ۱۳ دی ماه، صندوق قرض الحسنه صدرا تهران تا ۱۴ بهمن و صندوق قرض الحسنه احسان ابرکوه تا اسفند سال جاری برای ادامه فعالیت دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند.