ملت ایران:اسدالله عباسی در حاشیه مراسم آیین نامه پایانی دومین دوره آموزشی مربیان کشورهای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر چگونگی افزایش حق مسکن خواروبار در جلسه امروز شورای عالی کار اظهار داشت: در حال حاضر جلسه با حضور شرکا ادامه دارد و نظر دولت این است که در بحثمسکن و خواروبار افزایش داشته باشد.

وی افزود: دولت به تنهایی نمی تواند در این خصوص تصمیم گیری کند و نظر تشکل های کارگری و کارفرمایی باید شنیده شود تا بتوان به جمع بندی رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نمی توان نظر واحدی در این باره ارائه کرد تصریح کرد: همه موارد به صورت پیشنهادی مطرح می شود و امکان دارد حق مسکن ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان افزایش یابد.

عباسی بیان داشت: در خصوص دستمزد براساس تورم تصمیم گیری شده اما چون طی ۷ سال گذشته حق مسکن و خواروبار افزایشی نداشته، امسال به هر شکلی شده تغییری در این دو مورد خواهیم داشت.

به گفته عباسی: تلاش می کنیم تا از طریق بسته های حمایتی در دولت برای کارگران و کارفرمایان تنظیم شود تا بتوان نتیجه مطلوب گرفت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اختصاص سبد کالا به کارگران بیان داشت: این موضوع فعلاً امکان پذیر نیست زیرا بار مالی داشته و باید در لایحه بودجه دولت تصویب شود اما حق خواروبار در شورایعالی کار تعیین خواهد شد.

وی افزود: تلاش می کنیم امروز در جلسه به نتیجه برسیم و در غیر این صورت هفته آینده نیز جلسه برگزار خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تاکنون کارفرمایان انعطاف و موافقتی برای افزایش حق مسکن و خواروبار نشان نداده اند و انتظار کارگران نیز این است که این دو مقوله ۱۰۰ درصد افزایش یابد.