ملت ایران:سیروس نصیری افزود: صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر و یا خود به تنهایی(خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراکز ذیصلاح یا به تشخیص هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند.

وی با اشاره به نرخ پرداخت حق بیمه در بیمه حرف و مشاغل آزاد اظهار کرد: سه نوع پرداخت حق بیمه در این نوع بیمه وجود دارد که یکی از آنها ۱۴ درصدی است که ۱۲ درصد آن توسط بیمه شده و ۲ درصد آن با کمک دولت پرداخت می شود.

نصیری افزود: این دسته از بیمه شدگان از مزایای بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی بهره مند خواهند شد.

وی در ادامه به دومین نرخ پرداخت حق بیمه در بیمه حرف و مشاغل آزاد اشاره کرد و گفت: در این نوع پرداخت، حق بیمه ای که افراد می پردازند ۱۴ درصد و دولت نیز ۲ درصد را به عنوان کمک پرداخت می کند که در مجموع نرخ حق بیمه ۱۶ درصد می شود.

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی ادامه داد: این دسته از افراد از بیمه بازنشستگی و بیمه فوت قبل و بعد از بازنشستگی بهره مند می شوند.

به گفته وی، افراد در سومین نرخ و کامل ترین نوع بیمه حرف و مشاغل آزاد ۱۸ درصد و دولت ۲ درصد پرداخت خواهند داشت و به طور کلی فرد بیمه شده در این نوع بیمه از بیمه بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نیز از کارافتادگی استفاده خواهد کرد.

نصیری در ادامه همچنین به موضوع درمان بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد اشاره و عنوان کرد: بخش درمان به صورت جداگانه در این نوع بیمه محاسبه می شود و هر فردی که می خواهد تحت پوشش بیمه درمان نیز قرار بگیرد باید حق سرانه بپردازد که این امر می تواند شامل افراد تبعی فرد نیز بشود.

وی در مورد تفاوت در پوشش بیمه درمان این افراد اظهار کرد: درمان این افراد در مراکز ملکی دارای فرانشیز است، یعنی این افراد زمانی که خدمات درمان را از سازمان تامین اجتماعی دریافت و به مراکز ملکی مراجعه می کنند، باید در زمان بستری ۱۰ درصد و در زمان درمان سرپایی ۳۰ درصد را به عنوان حق فرانشیز پرداخت کنند.

وی ادامه داد: افراد تحت پوشش این نوع بیمه در مورد بازنشستگی و از کارافتادگی و نیز بیمه فوت همانند سایر افرادی که به صورت اجباری حقوق بگیر هستند از مزایای بیمه استفاده می کنند و تنها موضوع درمان آنها متفاوت است.

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی با بیان اینکه هم اکنون بالغ بر ۶۸۰ هزار خانوار تحت پوشش بیمه حرف و مشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، اظهار کرد: امروز بیمه در دنیا با توجه به شرایط وقت حاکم امری بسیار ضروری است و سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی و بین نسلی موضوع بیمه افراد در جامعه را بر عهده دارد.

وی توصیه کرد: افرادی که دارای حرفه و مشاغل آزاد هستند و به عنوان کارفرما مشغول فعالیت هستند حتما از این نوع بیمه استفاده کنند.

نصیری در پایان خاطر نشان کرد: اگر فردی تحت هر شرایطی بازنشسته شده و یا حتی فوت شود، خانواده اش می تواند تحت شرایط تعریف شده به صورت مادام العمر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرد.