ملت ایران: بدهی های دولت در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است و دولت ژاپن کمیته ای ویژه برای رسیدگی به این مسئله تشکیل داده است. بدهی دولت ژاپن امسال از مرز نه تریلیون دلار نیز فراتر می رود.

با وجود برنامه ریزی های مالی دولت ژاپن، بدهی های دولت در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا پایان سال مالی ۲۰۱۳، این بدهی ها به نه تریلیون و یکصد و هشتاد میلیارد دلار برسداست.

این رقم بیش از یکصد و نود درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی ژاپن است.

با این اوصاف، ژاپن مقروضترین کشور جهان در میان کشورهای توسعه یافته است.

دولت ژاپن کمیته ای ویژه برای رسیدگی به این مسئله تشکیل داده است وکمیته مذکور، گزارش خود را درباره راهکارهای کاهش دادن بدهی های دولت ژاپن ارائه کرده است.

یکی از توصیه های کمیته مذکور این است که دولت ژاپن تا سال مالی ۲۰۱۵، کسری بودجه خودش را به نصف کاهش بدهد.

قرار است با اجرای برنامه های مالی و اقتصادی دولت ژاپن، کسری بودجه ژاپن تا سال ۲۰۲۰ به صفر برسد.

باتوجه به افزایش نرخ بهره های بانکی در بلندمدت، این نگرانی از جانب کارشناسان اقتصادی مطرح شده است که آیا ژاپن می تواند به اهداف مالی و اقتصادی خود برسد؟

وقتی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن شد و در ماه دسامبر قدرت را در این کشور در دست گرفت، بهبود اوضاع اقتصادی کشور را برنامه اصلی خود اعلام کرد.

یکی از اقداماتی که آبه در این زمینه انجام داده تغییر سیاستهای مالی و پولی کشور بوده است.
هدف از این تغییرات ساختاری، ایجاد فضای رقابتی واقعی در کشور با کاهش نظارتهای مالی و اقتصادی دولت است.