یک سال پیش ، وقتى در جلسه اى در بانک مرکزى و در حضور دکتر سیف و اعضای هیات عامل بانک مرکزى ، سامانه پیام رسان" بله " و سرویس هاى بانکى آن  ،  توسط مهندسان جوان شرکت سداد و همکاران بخش IT بانک ملى  ایران معرفی و نمایش داده  شد ، به ناگاه یکى از مقامات حاضر در جلسه ، پرسشى عمیق و فکورانه مطرح نمود  که از شنیدنش جا خوردم ! ایشان رو به سوى معاون وقت فناورى بانک مرکزى و همکارانش نمود و پرسید: " با این حساب (اشاره به نمایش خدمات بانکى پیام رسان بله) آخر بانکدارى به کجا خواهد رفت ؟

در پاسخ، دکتر حکیمى که هنوز آن موقع معاون فناورى بانک مرکزی نشده بود، مطلب آینده نگرانه اى را گفت که بیشتر شگفت زده شده و جا خوردم !

وی گفت: " آخر بانکدارى همین است ! از این به بعد بانکدارى در شبکه هاى مجازى خود را نشان خواهد داد، بانک ملى ایران هم  با پشتیبانى و معرفى این پیام رسان بانکى ، یک و نیم تا دو سال از دیگر بانک هاى کشورمان جلو است !

اکنون کمى بیش از یک سال از آن جلسه گذشته و پیام رسان " بله " که در مرحله بلوغ و تکامل به سر مى برد ، رتبه برتر جشنواره دکتر نوربخش را از آن خود کرده است، در حالى که بانک هاى پر شمارى به آن پیوسته اند و در جهت ارائه خدمات بانکى به مشتریانشان از آن بهره مى برند.

تصور کنید در حال چت و گفت وگو با مخاطب هستید و بر اساس نیاز و بدون خروج از برنامه، کارهاى بانکى خود راهم انجام مى دهید، بى آنکه کارمزد و هزینه اى هم پرداخت نمایید، از طریق کارت به کارت پول انتقال مى دهید و یا درخواست پول  مى کنید و در یک آن واریز مى شود ، شارژ مى خرید ، جریمه خودرو پرداخت مى کنید ، عوارض خروج از کشور پرداخت مى کنید، قبض موبایل تان را پرداخت مى کنید و …حس و لذتى که به شما دست مى دهد وصف ناپذیر است.

پیام رسان " بله " که از پلتفرم بسیار قوى و پیشرفته ( مشابه تلگرام ) برخوردار است ، قصد و بناى هیچ رقابتى با پیام رسان هاى داخلى و خارجى را ندارد و صرفاً بر بستر خدمات بانکى پایه گذارى شده و به هموطنانمان  خدمات رسانى مى کند .

" بله " در حال رشد است و روز به روز بر کیفیت و تعداد خدمات آن  به ویژه خدمات بانکى اش افزوده مى شود .

فرصتى است است تا هموطنانمان در کنار چت و گفت وگو ، کارهاى بانکى و مالى خود را انجام دهند ،  کسب و کار خود را مدیریت کنند و رونق بخشند .

 

*دکتر محمد رضا حسین زاده، مدیر عامل بانک ملی ایران