کریم یاوری درباره اینکه برخی از کارگران بدون بیمه پلاسکو به ادارات کار مراجعه کرده و پاسخی نگرفته اند گفت: آن دسته از کارگرانی که بیمه تأمین اجتماعی نداشتند و درپی فاجعه از بین رفتن ساختمان پلاسکو شغل خود را از دست داده اند مطابق مصوبه هیئت دولت، به مدت 4ماه بیمه بیکاری دریافت می کنند.

وی ادامه داد: کارگرانی که در دریافت بیمه بیکاری دچار مشکل شده اند با این شماره ها 64492312 و 64492801 تماس بگیرند و مشکلات خود را مطرح کنند. این مصوبه وزارت کار نیست که بخواهد در اجرای آن کوتاهی کند بلکه مصوبه برای دولت است.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تأکید کرد: با توجه به مصوبه هیئت دولت آن دسته از کارگرانی هم که بیمه تأمین اجتماعی نبوده اند و یا بیمه اختیاری بوده اند یا بیمه خویش فرمایی داشته اند و درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت نکرده اند به مدت 4 ماه مشمول حمایت و کمک بیمه بیکاری قرار می گیرند.

وی ادامه داد: آن دسته از کارگرانی هم که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی بوده و در ساختمان پلاسکو شاغل بودند در کوتاهترین زمان ممکن تحت پوشش و حمایت " مقرری بیمه بیکاری" قرار می گیرند.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به مصوبه هیئت دولت گفت:کارگرانی که سابقه بیمه تأمین اجتماعی داشتند و مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری می شوند، مطابق قانون از مقرری بیمه بیکاری بهره مند می شوند. درصورتی که سابقه کارگران بیمه شده در پلاسکو کمتر از 6ماه باشد، مطابق کارگرانی که دارای سابقه بیشتر از 6ماه هستند از مزایای دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بیان کرد: حق بیمه بیکاری کارگران، 3 درصد مبلغی است که دریافت می کنند. به علاوه بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مثل زلزله، جنگ و آتش سوزی و ... بیکار می شوند با معرفی واحد های تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «مقرری بیمه بیکاری» استفاده می کنند.

وی بیان کرد: شورای اصناف و هیئت مدیره ساختمان پلاسکو در صورتی که تأیید کنند کارگر در پلاسکو مشغول کار بوده است مشمول مصوبه دولت می شود.