بانک مرکزی آلمان اعلام کرد، انتشار اسکناس های جدید یورو با ضریب امنیتی بالا به طرز قابل توجهی گردش اسکناس‌های جعلی یورو را کاهش داده است.

در همین حال بانک مرکزی آلمان در گزارشی اعلام کرد در سال 2016 میلادی تعداد اسکناس های مکشوفه جعلی به 82 هزار و 200 عدد رسید که نسبت به سال قبل از آن 14 درصد کاهش نشان می دهد و ارزش آنها معادل ۴.۵ میلیون دلار است.

انتشار اسکناس های جدید یورو منجر به کاهش قابل توجه اسکناس های جعلی 20 یورویی شده است.

از زمان انتشار اسکناس های جدید 20 یورویی و ورود آنها به سبد پولی منطقه یورو، تعداد اسکناس های جعلی 20 یورویی به تقریبا نصف کاهش یافته است؛ ضمن اینکه اقدام بعدی اتحادیه اروپا انتشار اسکناس های جدید 50 یورویی با ضریب امنیتی بالا است.

اسکناس های جعلی در سال 2016 میلادی اسکناس های 50 یورویی بودند و بیش از 60 درصد از کل حجم اسکناس های جعلی مکشوفه رو به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد در نیمه دوم سال 2016 میلادی در حدود 353 هزار اسکناس جعلی یورو از سبد پولی این منطقه خارج شدند که این رقم نسبت به نیمه نخست سال 2016 میلادی از کاهش اندکی برخوردار بود؛ اما در مقایسه با مدت مشابه سال 2015 میلادی بیش از 20 درصد کاهش نشان می دهد.