ابوالقاسم حکیمی‌پور  در پاسخ به این سؤال که آیا با شرایط فعلی اقتصاد، وعده دولت برای تک‌نرخی کردن ارز تا پایان سال محقق می‌شود، گفت: تفاوت نرخ ارز موجب فساد و ناامنی فضای کسب و کار می‌شود بنابراین یکسان‌سازی نرخ ارز نقش مؤثری در ثبات اقتصادی هر کشوری دارد.

این استاد اقتصاد با اشاره به افزایش ضریب جینی کشور به 395 هزارم، افزود: علت افزایش این رقم طی سه سال گذشته، تفاوت نرخ ارز بوده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در یک حفره اقتصادی گیر کرده و این حفره باعث ناامنی فضای کسب و کار کشور شده است، بیان داشت: در سه سال گذشته شاخص‌های 9گانه فضای کسب و کار کاهش یافته و طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در رتبه 120 فضای کسب و کار قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی کشوری در رکود عمیق قرار دارد؛ تک نرخی شدن ارز آرمان‌گرایانه است گفت: شعار تک نرخی کردن ارز (بجز مدت کوتاهی که ارز کشور تک نرخی بود)،را از سال 1368، یعنی از اولین برنامه پنج‌ساله تاکنون داده‌ایم ولی در عمل محقق نشده است.

این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه برای یکسان‌سازی نرخ ارز به ترازنامه بانک مرکزی نیاز است، گفت: این ترازنامه نشان می‌دهد آیا بستر تک نرخی شدن ارز فراهم است یا خیر.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته بانک مرکزی ترازنامه منتشر نکرده است، تصریح کرد: بنابراین اظهارنظر کارشناسان در مورد تک‌نرخی شدن ارز بدون مطالعه ترازنامه بانک مرکزی، اظهارنظر غیرعلمی است.

حکیمی‌پور با اشاره به اینکه 70 درصد صنایع ایران نیمه‌تعطیل است و در چنین شرایطی تثبیت نرخ ارز کار غیرممکنی است، تصریح کرد: متولیان بانک مرکزی معتقد به تثبیت نرخ ارز هستند اما معتقد به تثبیت آن با نرخی فعلی بین 3600 تا 3700 تومان نیستند.

وی افزود: آنها معتقدند که نرخ فعلی ارز به نفع صادرات نیست.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه دیدگاه بانک مرکزی هر کشوری برای خروج از رکود، گسترش صادرات است، گفت: برای گسترش صادرات هم باید نرخ ارز با توجه به نرخ تورم شناور شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌هایی که متولیان بانک مرکزی به آن معتقدند برای کشورهایی خوب است که تورم آنها کمتر از 5 درصد است، گفت: با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشور، تثبیت نرخ ارز آرمان‌گرایانه است.

حکیمی‌پور با بیان اینکه بانک مرکزی باید در حال حاضر روی تثبیت نرخ ارز تمرکز کند، گفت: تورم لجام گسیخته ناشی از نرخ ارز متغیر است.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران نشان داده که نمی‌توان برای آن برنامه‌های بلندمدت وضع کرد، افزود: برنامه‌ها اقتصادی باید کوتاه مدت باشد و در وهله اول باید به فکر تثبیت نرخ ارز بود.

وی بیان داشت: با شرایط فعلی اقتصاد اگر یکسان‌سازی نرخ ارز هم اتفاق بیفتد عمر آن کمتر از یک سال خواهد بود.