یکی از اختلالات در ایجاد روابط صنعتی و تجاری با کشورهای مختلف تحریم هایی بود که از سوی صادرکنندگان گواهی‌های بیمه های بین المللی صورت گرفته بود که علی جلالی - عضو هیات مدیره انجمن ملی استاندارد - از لغو تحریم توسط  UKASانگلستان (یکی از صادرکنندگان گواهی‌های بین المللی) خبر داد.

گواهی نامه های استاندارد بین المللی ISO که با اعتبار UKAS انگلستان توسط CB های داخلی صادر می شد تا پیش از این به خاطر تحریم های ظالمانه علیه ایران ارائه خدمات نمی کرد تا امروز که برجام زمینه لازم را برای لغو تحریم های این بیمه بین المللی فراهم کرد.

جلالی در این باره به ایسنا گفت: شاهد لغو تحریم های UKAS انگلستان پس از چهار سال هستیم که تا کنون به موجب تحریم های ظالمانه عدم صدور گواهینامه های استاندارد با اعتبار موسسات اعتبار دهی اروپایی در روند صادرات کالاهای ایرانی به سایر کشور های جهان از جمله کشور های اروپایی خلل عمده ایجاد کرده بود.

وی افزود: تا پیش از این فرصتی به وجود آمده بود شرکت های کاذب و نامعتبر اقدام به صدور گواهینامه های بی ارزش و جعلی در ایران کنند ولی اکنون با پیگیری های مکرری که صورت گرفت، موفق به رفع تحریم ها توسط UKAS شدیم و از این پس شاهد گواهینامه های بین المللی استاندارد در ایران خواهیم بود.

عضو هیات مدیره انجمن ملی استاندارد اظهار امیدواری کرد که با اخذ تاییدیه بین المللی توسط مرکز تایید صلاحیت ایران(NACI) کشورمان بتواند به زمره نهاد های اعتباردهی بین المللی وارد شود و کمک شایانی به واحدهای تولیدی و خدماتی کند.