براساس مصوب شورای پول و اعتبار، نرخ سود وام هایی که از امروز مشتریان از بانک ها و موسسات اعتباری می گیرند، حداکثر 18 درصد خواهد بود.

همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری  15 درصد و برای سایر تسهیلات این حوزه معادل 18 درصد است.

نرخ های جدید سود وام های بانکی فقط شامل وام های جدید خواهد بود. سود سپرده‌ها نزد بانک ها نیز چهار هفته پیش کاهش یافته بود.