بلومبرگ با اشاره به این که این بحران در حساس ترین زمان و در موقع آماده سازی روحانی برای نامزدی در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری روی داده است می نویسد:"موضوع دستمزدهای کارکنان و بانکداران که در ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه پس از بحران مالی جهانی به مسئله ای سیاسی تبدیل شد و تشدید شد اکنون در ایران مورد موشکافی قرار گرفته اند.

 روز شنبه نیز مقام معظم رهبری تاکید فرمودند که باید  با حقوق های نجومی برخی از مدیران بانکی مقابله شود. در جلسه ای با حضور روحانی پس از انتشار فیش های حقوقی مدیریت صندوق ذخیره ارزی نهادی با بیش از 80 میلیارد دلار سرمایه از سمت خود استعفا داد. در فیش ها مشخص شده بود که صفدر حسینی وزیر کار در زمان دولت اصلاحات در دوازده ماه منتهی به فوریه بیش از 220 هزار دلار حقوق دریافت کرده بود. این سند با اهداف سیاسی از سوی خبرگزاری های دلواپس از جمله تسنیم منتشر شده بود".

 این خبرگزاری در ادامه اشاره می کند که هواداران روحانی به موضوع افشای فیش های حقوقی به به عنوان حربه ای می نگرند که مخالفان او مطرح کرده اند تا از انتخاب مجدد اودر انتخابات بعدی جلوگیری کنند. سعید لیلاز اقتصاددان که پیش تر مشاور رییس دولت اصلاحات بود در باره می گوید:"مخالفان روحانی هر روز به دنبال پیدا کردن بحران سیاسی جدیدی در جهت سرکوب امکان موفقیت او در انتخابات بعدی هستند. این یک چالش جدی است که  درحال حاضر نه تنها روحانی که کل سیستم را تهدید می کند".