حجم قاچاق در سال 92 به بیشترین حد خود نسبت به سال 1387 رسیده و رقم آن 25 میلیارد دلار محاسبه شده است.

بر اساس گزارش هایی که گمرک منتشر کرده، حجم قاچاق در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 22 درصد کاهش داشته است؛ همچنین حجم قاچاق ورودی در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 8 درصد و حجم قاچاق خروجی در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 76 درصد کاهش داشته است.

بیشترین میزان قاچاق ورودی در سال 92 به میزان 17 میلیارد و 200 میلیون دلار و کمترین میزان قاچاق ورودی در 94 به مقدار 14 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورده شده است.

همچنین بیشترین برآوردها از قاچاق خروجی در سال 92 به میزان 7 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده و کمترین قاچاق ورودی در سال 94 به اندازه یک میلیارد دلار محاسبه شده است.

بر همین اساس، کل قاچاق در سال 92 با حجم 25 میلیارد دلار  بیشترین حجم قاجاق را  از سال 1387 به خود اختصاص داده، این در حالی است که کمترین میزان قاچاق در سال 1394 به میزان 15 میلیارد و 500 میلیون دلار به ثبت رسیده است.

آمار هانشان می دهد که در سال های 1387 تا 1392 حجم قاچاق 4 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش داشته که این رقم در دو سال اخیر  14 میلیارد و 500 میلیون دلار کاهش نشان می دهد.

این در حالی است که آمار ماهانه صادرات و واردات گمرکی کشور نشان می‌ دهد که در سال گذشته حدود 35 میلیون تن کالا به ارزش 41 میلیارد و 490 میلیون دلار کالا وارد کشور شده و در مقابل 77 میلیون و 561 هزار تن کالا به ارزش 35 میلیارد و 750 میلیون دلار کالا صادر شده است.

 بر اساس گزارش هایی که گمرک منتشر کرده ،بیشترین حجم قاچاق  مربوط به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم خانگی است که حدود 41 درصد قاچاق به کشور را به خود اختصاص می دهد.