گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد مالیات مستقیم دولت در سال 94 نسبت به سال 93 19.6 درصد و مجموع مالیات‌های غیرمستقیم 3.4 درصد افزایش داشته است.

مجموع مالیات‌های مستقیم دولت در سال 94 حدود 43 هزار میلیارد و 829 میلیون تومان بوده است که در مقایسه با سال 92 و 93 روند افزایشی داشته است. اما گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان افزایش مالیات‌های مستقیم در سال 94 نسبت به 93 کمتر از افزایش آن در سال 93 به 92 است.

به عبارتی میزان مالیات‌های مستقیم در سال 94 به 93 حدود 19.6 درصد افزایش یافته. این در حالی است که میزان مالیات 93 به سال 92 حدود 29.3 درصد افزایش یافته بود.

همچنین این گزارش روند افزایش مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و ثروت را نشان می‌دهد و گویای آن است که میزان این سه نوع مالیات مستقیم در سه سال مورد بررسی صعودی بوده است.

روند مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات هم نشان‌دهنده روند صعودی مالیات‌ها در سه سال مورد بررسی است.

 

روند سه‌ ساله مالیات‌ گیری دولت روحانی