دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی به این سوال پاسخ داد که شانس حضور ایرلاین‌های خارجی در پروازهای داخلی چقدر است؟

مقصود اسعدی‌سامانی درباره اینکه با بازگشت مجدد پروازهای بین‌المللی و شرکت‌های خارجی به ایران، احتمال به دست گرفتن بخشی از بازار پروازهای داخلی از سوی ایرلاین‌های خارجی چقدر است؟

گفت: بر اساس قانون، شرکت‌های هواپیمایی خارجی نمی‌توانند در عرصه پروازهای داخلی حضور داشته باشند و اگر هم بخواهند پیشنهادهایی برای مشتریان ثابت خود در نظر بگیرند، باید از امکانات شرکت‌های هواپیمایی داخلی استفاده کنند و طبعاً ایرلاین‌های داخلی نیز باید بتوانند در عرصه‌های مختلف، کیفیت خدمات خود را افزایش دهند تا انگیزه بیشتری برای مسافران ایجاد کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این امکان فراهم شود که شرکت‌های داخلی با خارجی‌ها جوینت شوند و کار مشترکی را با هم شروع کنند؟ اظهار کرد: به هر حال شرایط اقتصادی ایرلاین‌ها به گونه‌ای پیش می‌رود که آنها ناگزیر هستند در برخی از مواردی که فعالیت‌هایشان مشترک است، از امکانات و توانمندی‌های یکدیگر به هر نحو که می‌توانند، برای کاهش قیمت تمام‌شده خود استفاده کنند و در مقابل، امکانات و خدمات بیشتری به مشتریان بدهند.

اسعدی سامانی تصریح کرد: هم‌اکنون هم برنامه‌ریزی‌هایی در دست انجام است که امیدواریم به آن نتیجه‌ای که مطلوب شرکت‌های هواپیمایی هست، برسند.