خلیل شیرغلامی روز پنجشنبه در حاشیه نشست کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه با مسئولان شهرداری کاشان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این بانک اطلاعاتی به منظور تسهیل ارتباط فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور راه اندازی می شود.
وی افزود: در این بانک اطلاعاتی از تمامی بخش های اقتصادی از جمله گردشگری، بازرگانی و صنعت و دیگر عرصه ها، اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ثبت شده است.
به گفته وی وزارت امور خارجه رسالت و اولویت اصلی و تمرکز خود را در دولت دکتر روحانی در بخش اقتصادی و چارچوب دیپلماسی اقتصادی و اولویت هایی که کشور در حوزه اقتصادی تعریف کرده، قرار داده است.
وی تاکید کرد: هدف این است که وزرات امورخارجه از ظرفیت های خود به عنوان یک نهاد حاکمیتی که متولی دیپلماسی در ابعاد مختلف است برای حصول به اهداف اقتصادی کشور استفاده کند.
شیرغلامی افزود: این موضوعی است که در سیاست های ابلاغی رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تبیین شده و وزارت امور خارجه نیز برنامه های خود را در چارچوب اقتصاد مقاومتی تبیین و آماده و مصوب کرده و اجرا و برنامه ریزی آن را در دستور کار دارد.
وی گفت: هم در چارچوب برون گرایی اقتصادی با توجه به اولویت ها و نیازهایی که در بعد اقتصادی کشور بویژه در سه حوزه تامین مالی و جذب سرمایه های خارجی، بازاریابی و بازارگشایی برای محصولات و صادرات غیرنفتی وجود دارد و هم در حوزه گردشگری شناسایی ظرفیت های کشور و جذب گردشگر در راس برنامه های این وزارتخانه است.
وی تصریح کرد: تیم کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه به دنبال شناسایی پتانسیل های شهرها و استان های کشور برای مشخص شدن اولویت های سرمایه گذاری و فرصت شناسی و معرفی فرصت های اقتصادی به خارج از کشور است.
مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان نیز در نشست با این تیم اظهار کرد: تقویت و توسعه دیپلماسی شهری کاشان شعار شهرداری در سال 94 بوده و ماحصل این فعالیت ها، عضویت در 7 عرصه بین المللی و انجمن بوده است.
محمدعلی فرجی افزود: رویکرد جدید شهرداری کاشان تقویت گفتمان دیپلماسی اقتصادی است و در این مسیر فرصت ها و پتانسیل های مختلف منطقه از جمله ظرفیت های گردشگری و توریستی و صنعتی شناسایی و برجسته می شود.
وی تاکید کرد: بستر گسترده گیاهان دارویی و طب سنتی نیز از دیگر ظرفیت های منطقه است که می توان در حوزه گردشگری درمانی از آن بهره جست.