عیسی منصوری با بیان اینکه وزارت کار مسئول هماهنگی اشتغال کشور است، گفت: لازم است نگاه مسئولان و دست اندرکاران کشور به مقوله کارآفرینی تغییر یابد.

معاون وزیر کار با تاکید بر لزوم تغییر نگاه و رویکردها به مقوله کارآفرینی و اشتغال در کشور، افزود: نباید در نشست‌های اشتغال، همه نگاه ها به پرداخت تسهیلات و وام خلاصه شود.

وی از تمرکز زدایی و کاهش دیوان سالاری اداری برای هموار شدن مسیر سرمایه گذاری به عنوان عامل موثر رونق اشتغال یاد کرد و گفت: در موضوع آموزش به بیکاران و سازمان فنی حرفه ای نیز باید آموزش ها مطابق با نیاز بازار کار باشد.

منصوری با انتقاد از اینکه هنوز دغدغه حل مشکل‌های کارآفرینان در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد، تاکید کرد: وقتی به تسهیلات پرداخت شده برای کمک به اشتغال زایی نیز نگاه می کنیم، می‌بینیم که این تسهیلات نیز براساس عدالت و نیاز استان ها پرداخت نشده و بیش از 50 درصد تسهیلات تنها به یک استان پرداخت شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه بیان داشت: برای رفع مشکل اشتغال کشور نمی توان برای استان‌ها و حتی شهرستان‌ها یک راهکار و نسخه خاص پیشنهاد کرد. باید نگاه تقسیم اعتبارات در استان‌ها در اداره های تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هماهنگ کننده اشتغال تغییر کند.

وی تصریح کرد: به دلیل نبود نگاه اشتغال‌زا، اگرچه در سال‌های گذشته اعتبارات فراوانی نیز برخی طرح‌های بزرگ صنعتی پرداخت شده اما اشتغال مورد نظر از این طرح‌ها حاصل نشده است.