سید حسین سلیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران : با اشاره به اقدامات دولت در سال 94 گفت: به سرانجام رسیدن مذاکرات و رفع تحریم ها یک شاهکار برای دولت محسوب می شود و اقدامی تاریخی است.
 
وی افزود: همه دنیا پس از رفع تحریمها به سمت ایران آمدند و تمایل خارجی ها به سرمایه گذاری درایران افزیاش یافت.
 
عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به دلیل تحریم ها هزینه های تجارت خارجی کشور 10 تا 15 درصد افزایش یافت که با اجرای برجام این مشکل حل شد.
 
وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه مشکلات اقتصاد در یک بازه زمانی چند ساله به وجود آمده نباید انتظار داشت که با رفع تحریم ها درمدت زمانی کوتاه همه مشکلات حل شود.
 
سلیمی در خصوص تحقق شعار سال 94 دولت و ملت، همدلی و همزبانی نیز گفت: دولت در سال 94 در تحقق این شعار بیش از 80 درصد موفق عمل کرده است البته باید به دولت در به نتیجه رساندن مذاکرات نمره 20 داد.