تجارت الکترونیک کلید گسترش صادرات فرش دستباف است و پایان کارگاه آموزشی تجار و فروشندگان فرش دستباف خراسان رضوی عناوین اخبار کوتاه اتحادیه فرش دستبافت استان است.

هادی مخملی در جریان کارگاه آموزشی تجار و فروشندگان فرش دستباف خراسان رضوی اظهار داشت: استفاده از تجارت الکترونیک به جای روش های سنتی، تبلیغات و ارائه اطلاعات از طریق روش های الکترونیکی از نظر جلب توجه خریداران و همچنین ارائه تسهیلات و استفاده از سیستم های پیشرفته الکترونیکی در حین فروش از نظر جلب رضایت خریداران نسبت به سیستم های سنتی در افزایش صادرات فرش دستباف تاثیر بسزایی دارد.

 مخملی با اشاره به جایگاه ویژه‌ فرش دستباف در صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرد: با توجه به اینکه فرش دستباف ایران آمیزه‌ای از فرهنگ و تمدن ملت ایران است و کشور ما به عنوان یکی از عمده‌ترین صادرکنندگان فرش دستباف در جهان مطرح بوده، صادرات این هنر - صنعت می‌تواند نقش موثری برای جلب بازارهای جهانی و به دنبال آن افزایش درآمد ارزی داشته باشد.

وی در خصوص نقش تجارت الکترونیک در توسعه صادرات بیان کرد: تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهایی است که تا حد زیادی شاخص هایی نظیر افزایش کارآیی تجاری، آزادسازی و شفاف سازی اطلاعات و توسعه روابط علمی، فرهنگی و تجاری در سطح بین الملل را در راستای جهش و توسعه صادراتی برای کشور تأمین می کند و مزایای رقابتی وسیعی را در اختیار کشورمان قرار می دهد.

مخملی ادامه داد: با توجه به وجود رقبای خارجی در دنیای کنونی و رشد و توسعه چشمگیر فناوری‌ های نوین، لازم است همگام با کشورهای پیشرفته حرکت کرده و از طریق فناوری‌هایی مانند ارتباطات اینترنتی در تمامی امور گام‌های نوینی در صادرات فرش دستباف ایران برداریم.

پایان کارگاه آموزشی تجار و فروشندگان فرش دستباف خراسان رضوی

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف خراسان رضوی از پایان کارگاه آموزشی تجار و فروشندگان فرش دستباف استان  در مشهد خبر داد.

هادی مخملی گفت: کارگاه آموزشی  تجار و فروشندگان فرش دستباف استان خراسان رضوی، روز گذشته با ارائه عناوینی از قبیل آشنایی با تجارت الکترونیک، زیبایی شناسی فرش دستباف و روش های مذاکرات تجاری به کار خود پایان داد.

مخملی در رابطه با هدف برگزاری این کارگاه آموزشی عنوان کرد: هدف اصلی این کارگاه آموزشی که با حمایت مرکز ملی فرش ایران برگزار گردید، آشنایی فعالان حوزه فرش دستباف با مدیریت صادرات، مهندسی فروش، استفاده از بازاریابی الکترونیک، بکارگیری تجارت الکترونیک در جهت افزایش صادرات و فنون مذاکرات تجاری بود.

مخملی توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی را تنها راه رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی دانست و افزود: مزیت نسبی کشور ایران در تولید صنایع دستی به ویژه فرش دستباف، اهمیت و ضرورت بازاریابی و صادرات این محصول را مشخص تر و نیاز به برگزاری کارگاه هایی از این قبیل را محسوس تر می کند.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: تبلیغات، شناخت بازار هدف، قیمت گذاری و نحوه عرضه و فروش عوامل تاثیرگذار بر تقاضای فرش دستباف ایران هستند که امید است با حمایت مسئولین و تلاش فعالان این حوزه بتوانیم این هنر - صنعت و نماد هویت کشور را به جایگاه شایسته و درخور خود در جهان برسانیم.

گفتنی است کارگاه آموزشی تجار و فروشندگان فرش دستباف خراسان رضوی 16 تیرماه در مشهد برگزار شد.