دو عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن درباه برقزاری سوئیفت توضیح دادند.

مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی در نشستی که خبرنگارن را برای اتصال سوییفت دعوت کرده بود، گفت: «در سال 73 تنها 5 بانک ملی، صادرات، سپه، تجارت و مرکزی به سوئیفت متصل بودند، اما بعد از برجام 29 بانک به سوئیفت متصل شده‌اند و در حال ارتباط با کارگزاری‌های خارجی خود هستند.»

این در حالی است که اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت : وضعیت کنونی سوییفت را این گونه توصیف کرد:«متاسفانه بعد از برجام یک بار هم تبادل انجام نشد و هیچ کاری برای نقل و انتقال پولی بعد از برجام برای بخش غیردولتی انجام نشده است.»

وی افزود: «برای بخش دولتی برای افرادی که پولی در خارج از کشور داشتند و آزاد شد، از محل آن پول بخش دولتی می توانند اعتبار وارد کنند و کالاهای مورد نیازشان را بیاورند، ولی برای بخش های غیردولتی هنوز نقل و انتقال پول آزاد نشده است.»

عسگراولادی شرایط نقل و انتقال پول را در قبل برجام تشریح کرد و گفت: «قبل از برجام هر کسی راهی پیدا می کرد تا بتواند با خارج از کشور تبادل مالی انجام دهد و این کار مستقیم قابل انجام نبود و بیشتر از طریق دبی تبادل مالی برقرار می شد.»

پدرام سلطانی، نائب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در رابطه با برقراری سوییفت گفت: «ما مرتب و مکرر تبادل مالی را به دلیل کارمان با خارج از کشور داریم، اما به جهت اینکه حوزه فعالیت کار ما آسیا است، طبیعتا کماکان از همان مسیری که قبلا استفاده می کردیم، انجام می دهیم، اما کارهایی با اروپا و بعضی از کشورهای منطقه انجام می شود. بانک های کارگزار جدیدی است که به تدریج در حال معرفی شدن هستند و فعالیت های نقل و انتقال ارز از آن طریق انجام شود. »

 وی طرز انتقال پول را قبل از برجام توضیح داد و گفت:« عموما از طریق صرافی ها انجام می شد؛ به غیر از چند کشور محدود مانند چین، هند و کره که توسط بانک های کارگزاری برای کار با ایران تعیین شده بودند، انجام می شد. »