علی اصغر بیات گفت: این طرح شامل بازنشستگانی می شود که حقوق آنها کمتر از یک‌ونیم میلیون تومان است.

به گفته وی، بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می توانند از روز شنبه با مراجعه به شعب بانک رفاه که حقوق خود را دریافت می کنند نسبت به ثبت نام کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اقدام کنند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سهمیه ارائه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی 350 هزار نفر است، توضیح داد: بازنشستگان از 3 تا 6 میلیون تومان می توانند برای خرید کالای تولیدات داخل کارت اعتباری دریافت کنند که اقساط این کارت 24 ماهه با نرخ سود 12 درصد است.

بیات با تاکید بر اینکه در حال حاضر یک‌میلیون و 449 هزار نفر از بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی کمتر از یک‌میلیون و 500 هزار تومان حقوق می گیرند، تصریح کرد: 2 میلیون و 800 هزار نفر کل بازنشستگان تامین اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه در مراحل بعدی بازنشستگان بیشتری می توانند از کارت اعتباری خرید کالای ایرانی استفاده کنند، اظهار کرد: این طرح به منظور کمک به تولیدکنندگان داخلی اجرایی می شود و تعدادی فروشگاه نیز برای خرید بازنشستگان به آنها معرفی خواهند شد و این افراد باید طی 3 ماه نسبت به خرید کالا از این فروشگاه ها اقدام کنند.

به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، دستورالعمل اجرایی شدن این طرح به تمامی شعب ارسال شده و بازنشستگان می توانند با مراجعه به شعبی که حقوق دریافت می کنند، نسبت به ثبت نام و دریافت آن اقدام نمایند.

بیات افزود: این کارت اعتباری در مدت کوتاهی به بازنشستگان ارائه می شود.