سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی گفت: اگر واقعا بابک زنجانی مرتکب جرمی شده که مستحق اعدام است باید سایر کسانی که به او کمک کرده‌اند به میزان استحقاق‌شان مجازات شوند چرا که در غیر این صورت مجازات اعدام مفهومی ندارد.

محمد علی اسفنانی : با اشاره به صدور حکم اعدام از سوی دادگاه برای بابک زنجانی گفت: طبیعتا ارتکاب چنین جرایمی توسط فرد خاص یا عده محدودی ابدا امکان پذیر نیست و قطعا یک سلسله مجموعه‌هایی در کنار هم قرار گرفته‌اند از این رو اگر فردی مرتکب جرمی شود که مستحق اعدام است باید افرادی باید به میزان استحقاقشان مجازات شوند چرا که در غیر این صورت مجازات اعدام مفهومی ندارد.

وی در ادامه توضیح داد: اینکه فردی مرتکب جرمی شده که بر اساس آن مستحق اعدام باشد یک بحث است و اینکه همان فرد در شرایط سخت تحت تحریم به کشور برای برون رفت از آن شرایط کمک کرده باشد بحثی دیگر است. طبیعتا اگر چنین فردی به دلیل ارتکاب جرم مستحق اعدام باشد ولی اقدامات مطلوبی را نیز انجام داده باشد باید برای در جرم او تخفیف قائل شود. قانون می‌گوید اگر کسی مرتکب جرم شده باشد ولی بعد از ارتکاب جرم در کشف جرم همکاری کرده و یا انگیزه شرافتمندانه داشته باشد قاضی می‌تواند در حکمش تخفیف قائل شود.

وی ادامه داد: طبیعتا اگر بابک زنجانی کاری کرده که در قبل آن تحریم‌ها او را دور زده و کمک کرده کشور از شرایط تحریم خارج شود اخلاقا، شرعا و قانونا شایسته تقدیر و تخفیف جدی در جرمش است ولی به طور کلی در مورد حکم اعدام این فرد نمی‌توان به صراحت اعلام نظر کرد چون امکان آنالیز و اظهار نظر در مورد رای با قاضی پرونده است که از جزئیات و روند رسیدگی اطلاع کامل دارد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم‌چنین گفت: بنده موافق نیستم که حتما بابک زنجانی اعدام شود بلکه تاکیدم بر این است که باید نوع جرم را بررسی کرد؛ چه بسا این که فرد مستحق اعدام است اما بعد مصلحت و سیاست کیفری ایجاب می‌کند که طرف اعدام نشود چون در وهله اول آثار آن منفی است و ممکن است تا حدی آثار تنویحی داشته باشد ولی در نهایت آثار جرم در همان زمان در بین اقشار و جامعه باقی می ماند.

وی ادامه داد: باید موضوع برگرداندن اموال نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مثلا اگر کسی صد میلیون دلار در طول چند سال از اعتبارات دولتی را استفاده کند و حالا بخواهیم این مبلغ را به ریال به کشور برگرداند هیچ وقت معادل کار آن زمانش را نمی‌تواند انجام دهد و آثارش برطرف نمی‌شود. حتی ممکن است خطراتی که آن زمان برای کشور ایجاد کرده است نتواند جبران کند.