آخرین گزارش‌ها از وضعیت بازار سرمایه، رشد شاخص بورس را از نخستین ساعات امروز نشان می‌دهد؛ اگرچه بازار سرمایه در هفته گذشته با آرامش به استقبال انتخابات رفت، اما با توجه به پویایی این دوره از انتخابات، پیش‌بینی می‌شد که حضور پرشور مردم برای هفته بعد، نویدبخش استمرار روند مثبت بازار سرمایه را در بر داشته باشد.

رفتار منحنی شاخص در انتخابات‌های گذشته نشان می‌دهد که همواره پس از انتخابات شاخص بورس کمی مثبت بوده است؛ البته به جز در یک انتخابات و آن هم انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384.

داده‌های بورس از سال 78 و نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس مشخص می‌کند که هر دو سال یک‌بار یک انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری را داشته‌ایم و هر دو نوع این انتخابات روی بازار سهام کشور تاثیرگذار بوده است؛ به طوری که پس از انتخابات 1378، 1380، 1382، 1386، 1388، 1390 و 1392 شاخص بورس مثبت شده است؛ به جز سال 1384 که روندی منفی بازار سرمایه به خود گرفته است.

این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد و انتخابات را می‌توان به عنوان دو روی یک سکه قلمداد کرد. در واقع با توجه به این‌که سرمایه‌گذاری در بورس با انواع مختلفی از ریسک همچون ریسک‌های اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و... که سبب توجه یا گریز سرمایه‌ها از آن می‌شود) روبه‌رو است، انتخابات و تغییرات سیاسی در کشور می‌تواند منبع بالقوه‌ای برای تغییر ریسک سیاسی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران باشد؛ چرا که به طور کلی به دنبال هر انتخابات برگزار شده در کشور، به خصوص در زمانی که گرایش‌های سیاسی گروه‌های منتخب متفاوت از گروه حاکم قبلی باشد، به دلیل عدم ثبات و تداوم سیاست‌های پیشین اقتصادی، در نتیجه به دنبال انتخابات ریسک سیاسی و اقتصادی در کشور تغییر خواهد کرد که این تغییر با تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده اقتصادی کشور همراه می‌شود که می‌تواند آثار زیادی بر بورس داشته باشد.

براساس این تغییرات و با توجه به دیدگاه سرمایه‌گذاران در مورد نتیجه انتخابات و تاثیرات آن، این تغییر ریسک می تواند منجر به کاهش یا افزایش ریسک سیاسی در بورس شود.

با توجه به این اثرپذیری، شاخص بورس در اولین روز کاری پس از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و حضور حداکثری مردم در انتخابات، بیش از 300 واحد رشد کرده است.

بازار امروز با رشد 388 واحدی شاخص روبه‌رو شد. بر این اساس، هم‌اکنون شاخص بورس در رقم 78 هزار و 228 واحد قرار گرفته است. این در حالی است که در آخرین جلسه معاملاتی هفته گذشته، حجم معاملات بورس به رقم ٤٢٦ میلیارد تومان و حجم معاملات فرابورس به رقم ٣١٥ میلیارد تومان رسیده و در نهایت مجموع ارزش کل معاملات ٧٤١ میلیارد تومان اعلام شده بود. شاخص‌ کل نیز با حدود 136 واحد افزایش، خود را به رقم ٧٧هزار و ٨٤٠ واحد رساند.