نیازعلی ابراهیمی پاک افزود: واحدهایی که در راستای توسعه طرح های گلخانه ای اقدام کنند از تسهیلات بانکی بهره مند خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر اجرای ساماندهی و مدیریت مراکز فروش سموم در استان، اظهار کرد: برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارشناسان حفظ نباتات برای باز آموزی نحوه مبارزه با سن، امری ضروری است که باید به آن توجه لازم صورت پذیرد.
ابراهیمی پاک با اشاره به 125 فروشگاه مجاز فروش سم در استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 58 مرکز غیرمجاز فروش سم در استان قزوین وجود دارد که آنان را باید تشویق به دریافت مجوزهای لازم کرد.
استان قزوین دارای 480هزار هکتار اراضی کشاورزی است.