مدیر دفتر اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: رویکرد ما برای کاهش نرخ سود بانکی، غیردستوری است.

ابوالفضل اکرمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت:‌ اقداماتی که انجام می شود موثر خواهد بود و بانک های نیز همکاری خواهند کرد.

وی با اشاره به کاهش نرخ سود بین بانکی که دریافت و پرداخت بین بانک ها و موسسه های مالی را شامل می شود، گفت: این نرخ در حال حاضر به حدود 20 درصد رسیده است که مدت ها پیش تا 28 درصد هم بود.

وی افزود: خود بانک مرکزی هم تلاش می کند فضای اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود که به نفع بانک ها و مردم و بخش های تولیدی خواهد بود.

اکرمی همچنین از رویکرد بانک مرکزی برای تقویت فعالیت های قرض الحسنه خبر داد و گفت:‌ در این بخش باید مردم هم با ما همکاری کنند تا منابعی برای پرداخت این تسهیلات فراهم شود.

 

وی با بیان اینکه 90 درصد منابع بانک ها از سپرده های مردمی است افزود:‌ متاسفانه 14 تا 15 درصد منابع بانک ها جزو مطالبات معوق است که قدرت وام دهی انها را کاهش می دهد و سررسید شدن اوراق مشارکت و همچنین بدهی ها انباشته شده بانک ها در این روند موثر است.

 

مدیر دفتر اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: دولت یازدهم با انضباط پولی و مدیریت رشد نقدینگی در کنار  کنترل نرخ تورم تلاش می کند فضای خوبی برای رونق تولید و خروج غیر تورمی از رکود اقتصاد ایران ایجاد شود.