به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، نرخ سایر خودروها به شرح زیر می باشد:

خودرو

قیمت(کارخانه)

قیمت(بازار)

۲۰۶ صندوقدار v۲

۳۵میلیون

۳۹میلیون

۲۰۶ صندوقدار v۸

۳۴.۵میلیون

۳۷.۵میلیون

۲۰۶ صندوقدار اتومات

۳۹.۵میلیون

۴۷میلیون

۲۰۷ معمولی

۳۸.۵میلیون

۴۶میلیون

۲۰۷ اتومات

۴۵.۵میلیون

۵۵ میلیون

رانا

۳۰.۵میلیون

۲۸.۵میلیون

پژو ۴۰۵

۲۲.۸میلیون

۲۳میلیون

۲۰۶ تیپ ۲

۲۹میلیون

۳۳میلیون

۲۰۶ تیپ ۵

۳۴میلیون

۳۶میلیون

۲۰۶ اتومات

۳۹میلیون

۴۹.۵میلیون