سهام ایالات متحده در روز سه شنبه اغلب ریزش داشتند که به دلیل کاهش قیمت نفت و هراس های ناشی از لغو مسابقۀ فوتبال در آلمان به دلیل تهدید تروریستی بود که بر ضریب اطمینان سرمایه گذار تاثیر گذاشت. شاخصS&P ۵۰۰با ۰.۱% ریزش در ۲۰۵۰.۴۴ واحد بسته شد و هفت بخش از ده بخش اصلی این شاخص افت داشتند که در آن بین ریزش بخش خدمات عمومی پیشتاز بود. شاخص میانگین صنعتی داوجونز با ۰.۰۴% رشد بسته شد. دلار تقویت شد چراکه گزارش های اقتصادی از افزایش نرخ بهره در دسامبر حمایت کردند بطوریکه گزارش شد تورم در اکتبر پس از دو ماه متوالی کاهش رشد داشته است که در مقیاس ماهیانه برابر با ۰.۲% بود که طبق پیش بینی اقتصاددانان می باشد. تورم پایه که در آن بهای موادغذایی و انرژی لحاظ نمی گردد در مقیاس سالیانه ۱.۹% رشد پیدا کرد. آمارشاخص زندۀ دلارنشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با ۰.۲% رشد در ۹۹.۶۲ واحد بسته شد. سرمایه گذاران به دقت به صورتجلسۀ نشست ماه اکتبر فدرال ریزرو که در ساعت ۲۰:۰۰ CET امروز منتشر خواهد شد توجه دارند. صورتجلسه ای سرسختانه می تواند باعثتقویت بیشتر ارزش دلار شود و سهام را به پایین کشاند. هرچند تولیدصنعتی در اکتبر ۰.۲% کاهش داشت در حالیکه تولید بخش کارخانه ای پس از دو ماه متوالی کاهش، ۰.۴% رشد پیدا کرد. کاهش تولید صنعتی تاثیری منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی فصل چهارم سال خواهد گذاشت. امروز در ساعت ۱۳:۰۰ CET آمار مربوط به درخواست وام خرید مسکن در ایالات متحده منتشر خواهد شد. امروز در ساعت ۱۴:۰۰ CET " لورتا مِستِر "، " ویلیام دودلی " و " دنیس لوکارت "، رؤسای فدرال ریزرو ایالت های کلولاند، نیویورک و آتلانتا امروز در کنفرانس سالانۀ اطاق تهاتر در جلسۀ بحثو بررسی " دورنمای فدرال ریزرو " سخنرانی خواهند داشت. آمار مربوط به جواز ساخت ماه اکتبر و شروع ساخت مسکن برای ماه اکتبر در ساعت ۱۴:۳۰ CET منتشر خواهند شد. " روبرت کاپلان "، رئیس فدرال ریزرو ایالت دالاس در هوستون دربارۀ اقتصاد سخنرانی خواهد داشت.

سهام اروپا برای دومین روز متوالی در سه شنبه رشد داشتند که به دلیل وجود انتظارات در مورد اجرای برنامۀ تسهیلی بیشتر از سوی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا بود. ارزش یورو در برابر دلار کاهش پیدا کرد و به پایین ترین سطح طی هفت ماه اخیر رسید. شاخص The Stoxx Europe ۶۰۰ رشدی ۲.۹درصدی پیدا کرد وشاخصDAX ۳۰در آلمان نیز ۲.۴% رشد کرد که تحت تاثیر افزایش ۲.۴درصدی صادرات بود که به دلیل کاهش ارزش یورو رخ داد که محصولات صادراتی منطقۀ یورو را رقابت پذیرتر کرد. " پیتر پرائِت "، اقتصاددان ارشد در بانک مرکزی اتحادی اروپا گفت که بانک مرکزی لزوم اتخاذ برنامۀ تسهیلی بیشتر را بررسی می کند وی همچنین به فشارهای ناشی از تورم پایین در میان مدت و افزایش عدم اطمینان ها اشاره کرد. خبر مربوط به اینکه یونان با وام دهندگان بین المللی اش دربارۀ اصلاح قانون سلب مالکیت مسکن که اجازه می دهد دریافت وجوه از محل وام کمک مالی آغاز شود موافقت کرد، عامل مثبت دیگری بود. تحقیق ZEW نشان داد که ضریب اطمینان اقتصادی در آلمان در نوامبر افزایش پیدا کرد در حالیکه هفت ماه متوالی افت پیدا کرده بود. امروز در ساعت ۱۱:۰۰ CET آمار مربوط به تولید بخش ساخت ساز ماه سپتامبر در منطقۀ یورو منتشر خواهد شد.

شاخصNikkeiامروز با ۰.۱% رشد بسته شد چراکه کاهش ارزش ین از سهام شرکت های صادرکننده حمایت کرد. فردا بیانیۀ سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن در ساعت ۳:۰۰ CET منتشر خواهد شد و " کورودا " رئیس این بانک یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد.

سهام چین امروز در حال ریزش هستند علی رغم اینکه آمار اقتصادی منتشر شده نشان دادند که بهای مسکن در چین در اکتبر در مقیاس سالیانه برای اولین بار ۰.۱% رشد پیدا کرد. قیمت مس در حال کاهش است که به دلیل وجود هراس ها در این مورد است که تقاضا برای مس به دنبال کندی رشد اقتصادی چین کاهش پیدا کند.

قیمت های نفت(Oil prices)امروز درحال افزایش هستند که پس از آن رخ داد که موسسۀ نفتی ایالات متحده API در اواخر روز سه شنبه گزارش داد که ذخایر نفت خام آن کشور در هفتۀ پیش بطور غیرمنتظره ای ۴۸۲هزار بشکه در روز کاهش داشته است که بخشی از آن به دلیل افزایش پالایش است. دیروز قیمت نفت کاهش پیدا کرد که به دلیل وجود انتظارات دربارۀ افزایش ذخایر نفتی ایالات متحده برای هشتمین هفتۀ متوالی بود. امروز در ساعت ۱۶:۳۰ CET آمار رسمی مربوط به ذخایر نفت خام توسط ادارۀ اطلاعات انرژی، EIA، منتشر خواهد شد.

منبع: IFC Markets