وکیل‌مدافع بابک زنجانی از برگزاری ششمین جلسه دادگاه متهمان نفتی در روز دوشنبه - ۱۸ آبان ماه - خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده با بیان این مطلب گفت: جلسات بعدی دادگاه به ترتیب در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

تاکنون ۵ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در سه جلسه اول کیفرخواست متهمان این پرونده قرائت و در جلسه چهارم و پنجم متهم اصلی پرونده به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

در جلسه چهارم و پنجم دادگاه بابک زنجانی ۵۲ صفحه از دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای خود را مطرح کرد.