ملت ایران: دبیر انجمن آژانس‌های هواپیمایی عنوان کرد: با آزاد سازی قیمت بلیط در سفرهای هوایی، بلیط هواپیما برخلاف انتظارات گران نمی‌شود.

دبیر انجمن آژانس‌های هواپیمایی با بیان این مطلب گفت: ما از آزادسازی قیمت‌ها در این حوزه دفاع می‌کنیم، چرا که این اتفاق باعثبرون رفت از شرایط بغرنج فعلی در این حوزه خواهد شد.

کرمانی با اشاره به این نکته که اصل رقابت در بازار باید جاری باشد، تاکید کرد: آزادسازی قیمت‌ها یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از پنج سال پیش تا امروز بوده که این نشان دهنده جلوتر بودن بخش خصوصی از دولت در اندیشه‌های اقتصادی است.

کرمانی حضور فلای دبی در ایران را در راستای ایجاد فضای رقابتی دانست و افزود: حضور یکی از جوانترین ناوگان‌های هوایی در ایران با در اختیار داشتن ۵۰ هواپیمای بوئینگ، سایر ایرلاین‌ها را به سمت به‌روز شدن و رقابت سوق می‌دهد.

وی با بیان این مطلب که در طول سال تنها ایام وفات و تولد است که قیمت بلیط دستخوش تغییرات زیاد می‌شود، گفت: هواپیما یک وسیله سفری لوکس است و قیمت و خدمات قابل ارایه در آن باید متناسب باشد.