تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۷۲.۵ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰.۰ درصد کاهش نشان می دهد.

متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران در شش ماهه نخست سال جاری ۳۸.۶ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸.۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش نشان می دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی هم‌چنین تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۷۲.۵ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰.۰ درصد کاهش نشان می دهد.