بهای ارز در سه سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد به یکباره افزایش چشم گیری داشت و این افزایش موجب شد تا بهای تمامی کالاهای تولید داخل و وارداتی افزایش یابد. البته نکته قابل توجه در آن مقطع زمانی افزایش چند باره یک ارز در طول روز بود به طوری که بهای یورو، دلار، پوند و غیره در هر ساعت با افزایش و گاهی نیز با کاهش مواجه می شد با این همه سیستم نظارتی دولت مهرورزی قادر به کنترل نبض بازار ارز نبود و همین عدم توانایی موجبات چالش های بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد.