به گزارش ملت ایران به نقل از کارگزاریاردیبهشت: نشست فدرال رزرو یکی از مهم ترین نشست های تقویم اقتصادی است. تصمیم گیری فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، تأثیرات شگرفی بر تمام متغیرهای اقتصادی و حتی مسائل اجتماعی دارد. کارشناسان جهانی از هفته ها قبل پیرامون نشست فدرال رزرو بحثو مباحثه دارند و پیش بینی های خود را از نتیجه نشست اعلام می کنند. بازارهای مالی جهان و نرخ های برابری ارزها نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهند. قیمت جهانی کالاها و فلزات اساسی نسبت به این نرخ تأثیرپذیر است. دلیل همه ی این ها اهمیت و اندازه ی اقتصاد آمریکاست که هر تغییری در وضعیت آن می تواند تمام مراودات اقتصادی دنیا را تحت تأثیر قرار دهد. اینکه چرا باید نرخ بهره تا حد صفر پایین بیاید و چرا نرخ بهره در شرایط کنونی باید افزایش یابد و اینکه تأثیرات هر یک از این دو وضعیت، بر متغیرهای اقصادی چیست را باید بررسی نمود. تصمیمات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، ممکن است بسیار غیرمستقیم به نظر برسد اما در واقع این تصمیمات می تواند اثر بزرگی بر زندگی هر فردی داشته باشد. زمانی که فدرال رزرو، نرخ بهره را پایین نگه می دارد، این بدان معنی است که جریان نقد بیشتری در اقتصاد وجود خواهد داشت و احتمالاً بدین معنی است که فعالیت اقتصادی بیشتر خواهد شد و شغل بیشتری ایجاد خواهد شد. در حال حاضر، اقتصاد آمریکا به خوبی کار می کند اما بهتر از این هم می تواند باشد. بنابراین احتمال پایین نگه داشتن نرخ بهره بسیار قوی است.
البته اگر فدرال رزرو نرخ های بهره را برای مدت مدیدی پایین نگه دارد، اقتصاد ممکن است دچار تورم های شدید شود. اما در حال حاضر اثری از پیدایش تورم در اقتصاد دیده نمی شود. نرخ تورم فعلی از نرخ هدف گذاری شده توسط فدرال رزرو کمتر است و ایجاد اشتغال در اقتصاد با کندی بیشتری نسبت به رونق های اقتصادی قبلی رخ داده است. بنابراین اگر شما مایل به دیدن رشد اقتصادی سریع تر، سقوط بیکاری و افزایش دستمزد هستید، باید احتمالا موافق بانک فدرال برای حفظ نرخ پایین بهره باشید. در مقابل، اگر شما در مورد تورم نگران هستید، شما باید موافق بانک فدرال برای افزایش نرخ بهره باشید. متن کامل این مقاله را در وبسایت تحلیلی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان ببینید.

ادامه مطلب…