بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت با اشاره به لزوم حذف کارت‌های سوخت همزمان با حذف سوخت های سهمیه ای، گفت: با توجه به اینکه قیمت بنزین آزاد شده باید نسبت به تحویل سوخت در جایگاه ها نیز سرعت بیشتری داده شود.

وی افزود: در حال حاضر دولت مهلت استفاده از بنزین سهمیه ای را تا پایان آبانماه تمدید کرد تا حقی از مردم ضایع نشود اما بعد از این باید کارتها از مردم گرفته و یا ابطال شود.

حاج محمدرضا با اشاره به اینکه سیستم توزیع کارتی سوخت و محدودیت عرضه مشکلات فراورانی بر آن مترتب است، تصریح کرد: با توجه به قدیمی شدن این نوع سیستم ادامه آن معنا ندارد ضمن اینکه وقتی لفظ آزاد استفاده می شود نباید محدودیت اعمال شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از وسایط نقلیه از سوخت آزاد استفاده می کنند و تعداد قلیلی باقی می مانند که از سهمیه استفاده کنند.

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت اظهار داشت: قبل از اجرای طرح حذف سهمیه ها ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر ذخیره در کارتها داشتیم و باید بدانیم که علت ذخیره این میزان سوخت در کارت‌ها چیست.

وی با اشاره به اینکه میزان سوخت ذخیره شده در کارتها بیش از مصرف یک سال بود، ادامه داد: با این شرایط لازم بود سوخت آزاد شود و آزادی سوخت هفراهم نمی شد مگر اینکه سیستم جمع آوری و رجعت به سال قبل از ۸۶ داشته باشیم.

حاج محمدرضا یادآور شد: با حذف کارتها اولا به توزیع سوخت سرعت داده شده و همچنین جلوی هزینه ها و ریخت و پاشها گرفته می شود و واقعا مشخص می شود که مردم چقدر صرفه جویی می کنند.

وی همچنین گفت: اگر می خواستیم رویه قبل سال ۸۶ و توزیع بنزین بدون کارت را ادامه دهیم الان بالای ۱۱۰ میلیون لیتر توزیع روزانه داشتیم در حالی که الان روزانه ۷۳ تا ۷۶ میلیون لیتر توزیع روزانه داریم یعنی به اندازه کافی ۳۰ تا ۳۵ درصد افت مصرف بنزین کمک می کند به صرفه جویی در مصرف سوخت و حتی الامکان از وسیله نقلیه عمومی به جای وسایل نقلیه شخصی استفاده شود.

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت خاطرنشان کرد: یکی از دلایل استفاده از کارت سوخت کنترل خودروهای فرسوده اعلام شده که تاکنون این اقدام صورت گرفته ضمن اینکه جهت کنترل مصرف سوخت نیز تمامی جایگاه ها مجهز به دوربین هستند و دیگر نیازی به کارت سوخت نیست و حساب ده روزه پس می دهند.

وی اظهار داشت: دولت قبل مدعی بود که آمار خودرویی ندارد ولی از سال ۸۶ تاکنون این آمار خودرویی باید حاصل شده باشد و خدوروی فرسوده و نو مشخص شده و روال ورود خودروی نو به شبکه حمل و نقل مشخص شده است.

حاج محمدرضا با بیان اینکه آمار مربوط به خودروها دیگر کارایی ندارد، تصریح کرد: سیستم کارتی سوخت ۸ سال است که کار می کند و به سمت فاسد شدن می رود زیرا کارتها جایگزین و یا دستکاری می شوند و حتی از کارت های متعدد استتفاده می شود لذا باید عطای طرح را به لقایش بخشید!

وی گفت: حتی استفاده از کارت آزاد نیز توقف بین ۸ تا ۱۰ دقیقه ای را منجر می شود چون به تعداد تلمبه ها و مراجعیم کارت آزاد نداریم هر سکویی نهایتا یه کارت آزاد دارد سه تلمبه در یک سکو همزمان از کارت آزاد استفاده کند مدت زمان زیادی تلف می شود و مدت زمان تاخیر و توقف در جایگاه ها بالا می رود.